thumbwww.linkprojekt.cz

Link projekt s.r.o. je členem velké projekční skupiny HBH Projekt se širokým sortimentem služeb v oblasti silničního plánování a inženýrství, kde firma plní funkci specialisty na mostní objekty, dynamiku a statiku všech typů konstrukcí.

thumbwww.smykal.com

Firma Pavel Smýkal, pro Vás již více jak 20 let zajišťuje profesionální služby v oblasti chladicí a klimatizační techniky v Brně a okolí.

thumbwww.filianek.cz

Filiánek, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu, jehož posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha.

 

thumbwww.e-tonery.cz

Firma Martina Svátka je obchodně servisní firma zabývající se prodejem a servisem kopírovací a kancelářské techniky, včetně realizace dodávek veškerého spotřebního materiálu, zejména pak renovovaného. Veškeré naše aktivity podléhají jedinému parametru a tím je nadšený zákazník.

thumbwww.statikum.cz

Společnost STATIKUM s.r.o. byla založena v roce 1991. O  l6 let později byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru STAVEBNICTVÍ. V roce 2012 díky rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti se rozšířila oblast působnosti na další specializace v rámci oboru EKONOMIKA. Společnost dlouhodobě spolupracuje s několika zahraničními subjekty.