Plavání kojenců a batolat přináší mnoho výhod, pro které stojí za to obléknout se do plavek a jednou či dvakrát týdně navštívit kurz plavání. Vaše miminko bude zdravé, otužilé a přijde do styku s ostatními dětmi.

Nebojte se vody, nekousne vás

Pod pojmem kojenecké plavání a plavání pro miminka se neskrývá hned zvládnutí všech základních plaveckých dovedností. Pojmu kojenecké plavání je spíše bližší harmonický pohyb ve vodě. Některé děti mají z vodního prostředí strach. Tento strach může být umocněn např. tím, že samotní rodiče mají obavy z toho, jak dítě správně uchopit, aby jim nevyklouzlo a neutopilo se. Rodiče jsou zkrátka často stresováni svojí vlastní nejistotou, což miminko velmi rychle vycítí a začne se samo bát, neboť má obavu, že mu něco hrozí. Naopak, když jsou rodiče v pohodě, uvolnění a s dítětem manipulují jistě, odrazí se to i na miminku a na jeho vztahu k vodě.

V čem spočívá kojenecké plavání?

Plavání s kojenci je dobré k tomu, aby se rodiče naučili manipulovat s dítětem ve vodě a samozřejmě aby uměli dítěti dodat pocit bezpečí. Maminky se často shodují na tom, že plavání s miminky napomáhá k lepšímu spánku a děti také jedí s mnohem větší chutí.
 

Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku  Plavání miminek


Co patří mezi hlavní výhody plavání kojenců?

Mezi hlavní výhody plavání pro kojence patří bezesporu otužování. Děti, které navštěvují pravidelně kurzy plavání, jsou značně méně nemocné než děti, které do plavání s miminkem nechodí. U plavacích dětí se organismus učí rychleji vyrovnávat se změnou teplot. Kojenecké plavání výrazně přispívá ke správnému tělesnému vývoji. Děti si plaváním procvičují svaly páteře, břišní svaly, šíjové svaly nebo rozšiřují kapacitu plic a posilují krevní oběh. K výhodám patří také skutečnost, že se děti těší z nového prostředí, užívají si těsný kontakt se svým rodičem, který se mu musí po dobu kurzu plavání miminek intenzivně věnovat. Plaváním se zlepšuje střevní peristaltika, prohlubuje se spánek, dítěti se zlepší chuť k jídlu a další.

Co je smyslem plavání kojenců a batolat?

O zdraví našich nejdražších nám jde vždy ze všeho nejvíc. Není nic horšího, než když naše dítě onemocní, bez ohledu na to, kolik mu je let. Pokud chcete podpořit zdravotní stav svého miminka, dopřejte mu plavání, které pomůže všestrannému vývoji vašeho dítěte. Cílem kurzu je upevnit vztah mezi rodičem a dítětem a zpestřit jeho denní režim. Prostředí bazénu se podobá prostředí jeho prenatálního života. Dopřejte mu osvěžit si příjemné pocity, které zažívalo u maminky v bříšku, a přijďte si s ním zaplavat do teplé vody, ve které se mu bude určitě líbit.

Co se dítě v plavání naučí?

Vaše děťátko si v rámci kurzu plavání osvojí plavecké dovednosti jako je splývání, vydechování do vody, skákání do vody, vytvoří si kladný a radostný vztah k vodě, nebude trpět bolestmi bříška, bude mu lépe chutnat a také bude lépe spinkat. Naučí se zvykat si na druhé děti a dospělé, naučí se poslouchat rady a instrukce dospělých.

Potápění v kojeneckém a batolecím věku

Na potápění dětí jsou odlišné názory a existují také různé metody osvojení této plavecké dovednosti. Někteří odborníci radí naučit dítě potápět hned při prvním kontaktu s vodou, kdy dítě celé potopíme a ono si zvykne. Od této metody se však plavecké kurzy naprosto distancují a zastávají metodu pozvolného zvykání miminka na vodu, nejdříve na tělíčko, poté postupně na obličej, až dítě samo dospěje do stádia, kdy je připravené do vody potopit i hlavičku.

Proces potápění, který začíná od prvního otření obličeje mokrou dlaní a končí úplným potopením, trvá několik týdnů. Ta nejzdatnější miminka se úplně potopí zhruba po 6 týdnech trénování, jiná miminka se můžou potopit až za několik měsíců. Vždy je nutné vycházet z konkrétních reakcí dětí a nikdy se neřídit nějakým tabulkovým vzorem, který tvrdí, že po x týdnech by se dítě již mělo ponořit pod vodu.

Pokud dítěti voda v obličeji vadí a potápění se mu nezamlouvá, i to je v pořádku. Není přece důvod nutit dítě do potápění. Dítě si ve vodě užije i mnoho jiné legrace. Naučit se dítě potápět má výhodu v tom, že pokud je takový reflex u dítěte vytvářen již od velmi raného dětství tou správnou formou, dítě pak při náhodném pádu do vody dovede automaticky zatajit dech a to již v období kolem 1. roku života.

Co plavání kojencům a batolátkům přinese?

Je chybou tvrdit, že dítě, které prošlo kojeneckým plaváním, se nemůže utopit. Utopit se může každý, i zkušený profesionální dospělý plavec. Kojenecké a batolecí plavání přináší ale mnoho výhod, pro které stojí za to s dítětem do plavání chodit. Tím, že dítě absolvuje plavání v raném věku, vytvoří si pozitivní vztah k vodě a bude vodu považovat za svého kamaráda. Pozná vodu a vytvoří si k ní respekt, který je u malých dětí potřeba.

Na rozdíl od dětí, které kojenecké a batolecí plavání neabsolvovaly, se liší tím, že v případě, že do vody náhodně spadnou, umějí zatajit dech a pád do vody je tolik nepřekvapí a nezpanikaří, což jim může zachránit život. Už asi od půl roku se učí malí plavci orientaci pod vodou. Pokud se již takto malé děti naučí potápět, výrazně se tím posiluje jejich schopnost v případě pádu do vody plavat směrem k hladině a zachytit se jakékoliv opory.

Podívejte se i na naše další články!